[design/2015/logo_trigema_new2.svg]
Menu |Home

Vysvětlení pojmů

Úvodní informace

Balkóny a Terasy přístupné přímo z bytu, budou v Prohlášení vlastníka vymezeny jako společné části Budovy s výhradním právem užívání pro Budoucího vlastníka příslušného bytu.

Vysvětlení jednotlivých pojmů

1. Vysvětlení termínu „podlahová plocha“ dle NOZ

Podlahová plocha Bytu bude určena podle § 3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, ve znění pozdějších předpisů, tzn. jako podlahová plocha všech místností Bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř Bytu. Pokud by došlo po uzavření této Smlouvy ke změně obecně závazné definice podlahové plochy, bude v Prohlášení vlastníka a v Kupní smlouvě uvedena podlahová plocha podle nového výpočtu v souladu s novou obecně závaznou definicí podlahové plochy.

2. Informace ke sklepům, výměníku, trafostanici, místnosti pro odpadové hospodářství a garážové hale
  • Budoucí prodávající tímto výslovně upozorňuje Budoucího kupujícího, že ve sklepích a v garážové hale mohou být vedeny po povrchu rozvody inženýrských sítí (tj. zejména rozvody kanalizace, VZT apod.).
  • Jednotka Výměník – umístění zařízení ve vlastnictví třetí osoby, které bude zajišťovat dodávku tepla pro Budovu.
  • Jednotka Trafostanice - umístění zařízení ve vlastnictví třetí osoby, které bude zajišťovat PRE Distribuce a.s.
  • Jednotka Odpad - umístění kontejnerů ve vlastnictví třetí osoby.
3. Informace k výplním otvorů

Budoucí prodávající upozorňuje Budoucí kupující, že výplně stavebních otvorů na fasádě (okna), která budou na místech stanovených projektovou dokumentací, budou opatřeny bezpečnostní folií nebo conexem.

[design/2015/loader_active.png]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Setrváním na našem webu nebo pokračováním používání našich služeb berete na vědomí používání těchto souborů. Další informaceBeru na vědomí